Hvem er vi?

Barbo-toys.dk ejes og drives af Barbo Toys ApS, CVR-nr. DK30505085 (herefter kaldet Barbo-toys.dk), BarboToys, Krogholmgaardsvej 4A, DK-2950 Vedbaek, Tlf. 26121102, info@barbo-toys.com

 

Betaling

Alle priser er angivet i DKK og er inklusive 25% moms.
For at handle på Barbo-toys.dk skal du være fyldt 18 år og være i besiddelse af gyldigt betalingskort, som vi accepterer. Hvis du endnu ikke er fyldt 18 år, kan du dog alligevel købe varer, hvis du har indhentet din værges accept eller i øvrigt har juridisk ret til at indgå købet.
Du vælger de varer, du vil købe, og lægger dem i ”indkøbskurven”.  Du kan helt frem til selve bestillingstidspunktet rette i indholdet af indkøbskurven, og du kan løbende tjekke indholdet samt prisen for varerne.
 
Når du er klar til at bestille, klikker du på ”gå til kassen”, hvor du får et overblik over indholdet i din indkøbskurv. Derefter klikker du videre til forsendelse, hvor din ønskede leveringsmetode vælges. Når dette er godkendt, og handelsbetingelserne er godkendt, klikkes på “gå til kassen”. Her indtastes dit navn, adresse, e-mail, tlf.nr. Derefter klikkes på “Godkend og gå til betaling”. Her vælges hvordan du ønsker at betale for ordren, hvorefter der kan klikkes på “Bestil og betal”.
 
Du kan ændre indhold i indkøbskurven helt frem til, du bekræfter dit køb ved at trykke på knappen ”Bestil og betal”. Herefter går din ordre videre til Barbo-toys.dk
 

        

Vores online betaling kører gennem ePay & Nets, som sikrer dig en sikker behandling af dine oplysninger.

Vi modtager MobilePay, Dankort, Visa, Mastercard, Maestro. American Express & JCB.

Ordrebekræftelse

Kvittering for modtagelse af bestilling og ordrebekræftelse
Når du har bestilt en vare hos os, modtager du en kvittering for vores modtagelse af din bestilling. Der er imidlertid først indgået en bindende købsaftale, når du har modtaget en ordrebekræftelse fra os. Vi tager forbehold for udsolgte varer.
 

PERSONDATAPOLITIK

For at kunne handle på Barbo-toys.dk skal du som minimum oplyse: Navn, adresse, e-mailadresse og telefon/mobilnummer.
Ovenstående data og oplysninger om, hvilke varer du har købt, bliver jf. bogføringslovens § 10, gemt i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører.
Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg afvirksomheden. Eventuel videregivelse af data vil altid ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

Hos Barbo Toys har vi opdateret vores politik omkring håndtering af persondata jf. de nye GDPR-krav som for nylig er trådt i kraft.

Barbo Toys sætter stor pris på din interesse for vores produkter, vores tilbud og vores virksomhed. For at gøre det muligt for os bedst muligt at opfylder vores forpligtelser over for dig og give dig relevante oplysninger, er det nødvendigt for os at indsamle nogle personlige data.

Denne fortrolighedserklæring angiver: hvilken slags data Barbo Toys indsamler, hvordan vi behandler dataene og de rettigheder, du kan udøve vedrørende disse afgivet data. Ved at acceptere denne fortrolighedserklæring forstår du fuldt ud indsamlingen, behandlingen og overførslen af sådanne personoplysninger baseret på indholdet beskrevet i denne fortrolighedserklæring.

1. Persondata indsamling

Barbo Toys indsamler kun de persondata du har forsynet os med. Dette kan f.eks. inkludere navn, alder, køn, e-mail adresse, telefonnummer, postadresse, og/eller anden data du har oplyst, som er nødvendig for at vi kan opfylde vores forpligtelser overfor dig.

Information du oplyser ved kontakt med Barbo Toys:

Oftest forsyner du Barbo Toys med persondata, når du opretter en brugerkonto i vores web shop, foretager køb og/eller accepterer modtagelse af nyhedsbreve.

2. Formål for behandling af persondata og retsgrundlaget for en sådan behandling

Dine persondata behandles af Barbo Toys til følgende formål:

    opfylde vores forpligtelser over for dig ved at behandle dine indkøb og andre ydelser du måtte have valgt at erhverve fra os

    administrere dine kontakt informationer og web shop brugerkonto

    håndtering af kundehenvendelser

    indsamle statistikker for at evaluere og forbedre vores serviceydelse til kunder generelt

    opfylde lovmæssige forpligtelser, afgørelser ved domstole og myndigheder

    identificere og forebygge misbrug, svig eller anden ulovlig aktivitet

Barbo Toys kan bruge de persondata du giver, til at udføre marketingaktiviteter. For at give dig relevant indhold i marketingaktiviteter kan vi bruge data som: kundesegment, historiske indkøb, data baseret på dine besøg på vores website og brug af vores e-marketing, præferencer du har delt og deltagelse i tidligere markedsføringsaktiviteter.

Vi behandler dine persondata som anført ovenfor, til at udføre marketingaktiviteter omfattende enkelte eller alle af følgende:

    forsyne dig med målrettet marketing information via e-mail, vedrørende nyheder, promotions, events og konkurrencer

    give dig øget relevans af indhold baseret på grundlæggende profilering af dit website besøg

    forsyne dig med information vi mener kan være af interesse for dig, når du interagerer med vores salgspersonale

Ovennævnte behandling af persondata er baseret på Barbo Toys legitime interesse i at interagere med repræsentanter for vores samarbejdspartnere og potentielle kunder.

Barbo Toys vil kun distribuere marketing information via e-mail såfremt dette er en del af din præference. Du kan til enhver tid kontakte Barbo Toys for at opdatere dine præferencer, få slettet din brugerkonto eller du kan ændre dine præferencer som en del af din profil i din web shop brugerkonto.

3. Dine rettigheder

Nedenfor finder du et resumé af de rettigheder, du har i henhold til europæisk lov om databeskyttelse. Udøvelsen af disse rettigheder er gratis, og du kan udøve rettighederne ved at sende en skriftlig anmodning til os. Tøv ikke med at kontakte os, hvis du har spørgsmål vedrørende dine rettigheder (se kontaktoplysninger i slutningen af denne fortrolighedserklæring).

Bemærk, at Barbo Toys altid vil foretage en vurdering af en anmodning om at udøve en ret til at afgøre, om anmodningen er gyldig. Alle rettigheder angivet nedenfor er ikke absolutte, og undtagelser kan forekomme.

Ud over de rettigheder, der er angivet nedenfor, har du altid ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed vedrørende Barbo Toys behandling af dine personlige data.

Ret til indsigt. Du er på anmodning berettiget til at modtage en kopi af dine personlige data, som Barbo Toys behandler, og også til at få yderligere oplysninger om Barbo Toys behandling af dine personlige data.

Ret til berigtigelse. Du har ret til at få dine personlige data ændret og/eller afsluttet, hvis de er unøjagtige og/eller ufuldstændige.

Ret til sletning. Du har ret til at anmode om, at Barbo Toys sletter dine personlige data uden unødig forsinkelse under følgende omstændigheder:

    dine persondata er ikke længere nødvendige i forhold til de formål hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet;

    du tilbagekalder dit samtykke til en aktivitet, hvor databehandling udføres, og der ikke er noget andet retsligt grundlag for databehandlingen;

    du afgiver en gyldig indsigelse mod behandlingen af dine personlige data;

    persondataene er blevet ulovligt behandlet, eller;

    persondata skal slettes for at overholde en juridisk forpligtigelse.

Ret til at begrænse behandlingen. Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personlige data under følgende omstændigheder:

    nøjagtigheden af dine persondata er under behandling;

    behandlingen er ulovlig eller ikke længere nødvendig i forhold til formålet med behandlingen, men du modsætter dig sletning af persondata og anmoder om begrænsning i stedet;

    Barbo Toys har ikke længere brug for persondataene, men du har brug for persondataene til oprettelse, udøvelse eller forsvar af juridiske krav; eller

    du har gjort indsigelse mod behandlingen af dine personlige data, og indsigelse er under verifikation.

Ret til dataportabilitet. Under visse omstændigheder har du ret til at modtage dine persondata, som du har givet til Barbo Toys, for at overføre disse til en anden tjenesteudbyder, hvis behandlingen af persondata er baseret på dit samtykke eller udførelsen af en kontrakt.

Generel ret til indsigelse. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af de persondata, der er baseret på Barbo Toys legitime interesser. Hvis du har indsigelser er vi nødt til at vise, at vi har vægtige legitime grunde til en sådan databehandling, eller at vi har brug for persondata for etablering, udøvelse eller forsvar af retskrav.

Ret til at gøre indsigelse mod direct marketing. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata til direkte markedsføring. Hvis du gør dette, må Barbo Toys ikke længere behandle dine persondata til sådanne formål.

4. Overførsel af personlige data

Barbo Toys kan overføre dine persondata til tredjepart, når sådanne overførsler er påkrævet i henhold til lov eller domstol. Bortset fra ovenstående vil Barbo Toys ikke overføre dine persondata til tredjepart.

5. Tilbageholdelse af dine personlige data

Barbo Toys lagrer dine persondata, indtil dataene enten manuelt er slettet eller automatisk slettet på grund af inaktivitet i en periode på 36 måneder, medmindre lovlige forpligtelser angiver andet.

6. Sikkerhed

Selvom Barbo Toys ikke kan garantere, at uautoriseret adgang aldrig vil forekomme, kan du være sikker på, at Barbo Toys lægger stor vægt på at opretholde sikkerheden for dine persondata, og for at forhindre uautoriseret adgang til disse, ved brug af passende teknologi og interne procedurer.

7. Kontakt detaljer

Ønsker du yderligere informationer fra Barbo Toys vedrørende behandling af persondata, kan du tage kontakt til vore databehandlingskontakt via sales@barbo-toys.com.

Som kunde har du mulighed for indsigt i vores registrering af data om dig. Du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne om dette i lov om behandling af personoplysninger. Henvendelse i forbindelse hermed rettes til vores kundeservice via e-mail kundeservice@barbo-toys.dk

COPYRIGHT

Al billed- og tekst materiale på www.Barbo-toys.dk er underlagt beskyttelse i henhold til ophavretsloven og må ikke anvendes i strid hermed. Overtrædelse heraf kan medføre krav om fogedforbud såvel som krav om erstatning, vederlag og godtgørelse. Endvidere forbeholdes øvrige rettigheder i henhold til anden relevant immateriel lovgivning tillige med rettigheder i henhold til markedsføringsloven.

LOVVALG & VÆRNETING
Køb af varer på Barbo-toys.dk er undergivet dansk ret. Enhver tvist afgøres af de ordinære danske domstole.