Wacky Wonders - Domino

69.95 DKK

Beskrivelse

Picture recognition game on one side and number matching game on the other side. Domino is
played by 2-4 people. The 28 domino tiles must be divided among the players. The youngest player begins, placing a domino
tile on the table. The game continues in a clockwise direction and the next player tries to add a domino tile to the tile on the
table. If the player does not have a tile with the same quantity of pips or the same picture, it is the next player’s turn. The game
ends when no player can add more tiles to the tiles on the table. The winner is the player with none or the fewest dominoes left.

Billede domino og klassisk domino i ét. Domino spilles af 2-4 spillere. De 28 brikker fordeles blandt spillerne. Hvis der
er brikker til overs, lægges de til side. Den yngste spiller starter og lægger en domino på bordet. Spillet spilles i urets retning.
Den næste spiller lægger en brik der matcher til brikken på bordet. Hvis spilleren ikke har en brik med det samme antal øjne
eller det samme billede, fortsætter turen til den næste spiller. Spillet slutter, når ingen af spillerne kan lægge flere brikker ned.
Vinderen er spilleren med ingen eller færrest dominobrikker tilbage.